Centar za sigurniji internet

Izrada web sajta

Centar za siguran internet je nevladino i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem da unapredi zaštitu dece i mladih pre svega na internetu, a onda i u stvarnom svetu.