Naše mesto – naša briga

Izrada web sajta – portala

Udruženje aktivisti  Nove Pazove čije su aktivnosti vezanje za ekologiju, kulturu, društveno – građanski aktivizam, pomoć u rešavanju problema mladih kao i dizanje svesti o odgovornosti pojedinca u društvu.